Kết quả xổ số hàng ngày

Kết quả xổ số Miền Bắc thứ ngày

Đang cập nhật kết quả xổ số miền bắc ...

Kết quả xổ số Miền Trung thứ thứ 7

Xố số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 661477
Giải nhất 22260
Giải nhì 23772
Giải ba 28029, 20352
Giải tư 93038, 76482, 03204, 80354, 01115, 07060, 77287
Giải năm 4338
Giải sáu 4474, 7538, 0105
Giải bảy 634
Giải tám 48
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 15
2 29
3 38, 38, 38, 34
4 48
5 52, 54
6 60, 60
7 77, 72, 74
8 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1
2 72, 52, 82
3
4 04, 54, 74, 34
5 15, 05
6
7 77, 87
8 38, 38, 38, 48
9 29

Xố số Đắc Nông thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 328457
Giải nhất 23285
Giải nhì 34531
Giải ba 58007, 05724
Giải tư 80160, 15075, 42527, 41656, 90434, 53978, 88161
Giải năm 6487
Giải sáu 8999, 4276, 3813
Giải bảy 388
Giải tám 88
Đầu Lô tô
0 07
1 13
2 24, 27
3 31, 34
4
5 57, 56
6 60, 61
7 75, 78, 76
8 85, 87, 88, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 31, 61
2
3 13
4 24, 34
5 85, 75
6 56, 76
7 57, 07, 27, 87
8 78, 88, 88
9 99

Xố số Đà Nẵng thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 779823
Giải nhất 19166
Giải nhì 26703
Giải ba 98776, 56826
Giải tư 25879, 96806, 89084, 38592, 89571, 86328, 02958
Giải năm 1712
Giải sáu 4922, 0605, 8453
Giải bảy 841
Giải tám 05
Đầu Lô tô
0 03, 06, 05, 05
1 12
2 23, 26, 28, 22
3
4 41
5 58, 53
6 66
7 76, 79, 71
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 71, 41
2 92, 12, 22
3 23, 03, 53
4 84
5 05, 05
6 66, 76, 26, 06
7
8 28, 58
9 79

Kết quả xổ số Miền Nam thứ thứ 7 ngày 25/05/2019

Xố số Long An thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 622004
Giải nhất 38603
Giải nhì 83977
Giải ba 88957, 96153
Giải tư 60035, 02347, 61730, 03555, 38777, 14740, 18239
Giải năm 2493
Giải sáu 7390, 6974, 9439
Giải bảy 748
Giải tám 60
Đầu Lô tô
0 04, 03
1
2
3 35, 30, 39, 39
4 47, 40, 48
5 57, 53, 55
6 60
7 77, 77, 74
8
9 93, 90
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90, 60
1
2
3 03, 53, 93
4 04, 74
5 35, 55
6
7 77, 57, 47, 77
8 48
9 39, 39

Xố số Hậu Giang thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 567442
Giải nhất 28645
Giải nhì 69155
Giải ba 57157, 95104
Giải tư 01035, 42023, 32697, 97131, 83691, 07498, 32341
Giải năm 9325
Giải sáu 5114, 9611, 2881
Giải bảy 989
Giải tám 91
Đầu Lô tô
0 04
1 14, 11
2 23, 25
3 35, 31
4 42, 45, 41
5 55, 57
6
7
8 81, 89
9 97, 91, 98, 91
Đuôi Lô tô
0
1 31, 91, 41, 11, 81, 91
2 42
3 23
4 04, 14
5 45, 55, 35, 25
6
7 57, 97
8 98
9 89

Xố số TP. Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 777553
Giải nhất 52777
Giải nhì 78682
Giải ba 73906, 10089
Giải tư 19889, 30089, 41862, 24718, 95006, 87277, 02662
Giải năm 1157
Giải sáu 5345, 1123, 6305
Giải bảy 224
Giải tám 05
Đầu Lô tô
0 06, 06, 05, 05
1 18
2 23, 24
3
4 45
5 53, 57
6 62, 62
7 77, 77
8 82, 89, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1
2 82, 62, 62
3 53, 23
4 24
5 45, 05, 05
6 06, 06
7 77, 77, 57
8 18
9 89, 89, 89

Xố số Bình Phước thứ 7 ngày 25/05/2019

Đặc biệt 779952
Giải nhất 37768
Giải nhì 22362
Giải ba 55964, 90148
Giải tư 78716, 88901, 27198, 17339, 89465, 72078, 79880
Giải năm 4577
Giải sáu 8641, 0284, 7562
Giải bảy 050
Giải tám 77
Đầu Lô tô
0 01
1 16
2
3 39
4 48, 41
5 52, 50
6 68, 62, 64, 65, 62
7 78, 77, 77
8 80, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 80, 50
1 01, 41
2 52, 62, 62
3
4 64, 84
5 65
6 16
7 77, 77
8 68, 48, 98, 78
9 39