Mỗi đồ người mỗi nhân quả (Phần 2)

Mỗi đồ người mỗi nhân quả (Phần 2)

Khi xem tử vi 2019 Chữ Thọ tùy theo Thân sống ở 6 nơi: Mệnh, Phúc, Quan, Di, Tài và Phối hướng mà đi. Người nào

tuổi Dương thì luôn luôn Thọ phải ở những cung được coi là cường cung vì cùng thế Đường hay m với chung Mệnh tức là 6 cung Mệnh Phúc Quan Di Tài và Phối. Còn người Âm Thọ thường xuyên ở nhược cụng tức là cung khác biệt m Dương với cung Mệnh, nghĩa là 6 cung: Phụ, Điền, Nô, Ách, Tử, Bào. Tất cả trên đây cho thấy luật m Dương rất thận trọng rành mạch phân minh.

Hai người cùng tuổi Mão:

a) Ất Mão sinh ngày 23 tháng 10 giờ Thân.

b) Tân Mão sinh ngày 14 tháng 10 giờ Hợi.

Biết rằng cả hai người đều nặng căn quả ở cung

Điền (sự nghiệp tất cả gồm vật chất và tinh thần). Hai người cùng bị Không Kiếp nhập Mệnh và Thân. Sự khác biệt nhau là một người Mệnh Thân Thái Tuế, người kia Mệnh Thiếu Dương, Thân Thiếu Âm. Theo lich van nien sự khác biệt này cho biết đâu là thành thực tín nghĩa của Thái Tuế. Không Kiếp chỉ hành hạ con người không được đắc ý mà thôi. Còn người Thiếu Dương Không Kiếp được bồi đắp thêm Tả Hữu d Phụ Mẫu Nhị hợp dồn sang diễn tả một kiếp nhân sinh đủ sáng láng hơn người mà thủ đoạn cũng không chịu nhượng ai cả (Tả Hữu Không Kiếp).

Mỗi đồ người mỗi nhân quả (Phần 2)

Mỗi đồ người mỗi nhân quả (Phần 2)

Người Thái Tuế mang chữ Thọ từ Quan Đến Ách, đương nhiên là Cách sẽ chẳng đến nỗi nào đáng ngại. Người Thiếu Dương mang chữ Thọ từ Phối đến Phụ.

Hỏi rằng có thực bụng tâm thành hay không? Hay chỉ là một thủ đoạn trá hình. Tất nhiên cung Điền của hai người do chữ Tài hoán cải khác biệt muôn vạn dặm đường.

Bánh xe Tràng Sinh xoay chuyển đồng nhịp điệu với Tài Thọ luân lưu làm cho lý số học ngoài cái ưu điểm sở trường là thấy rõ tư thế cá nhân trong xã hội, còn bao gồm một triết lý cáo sâu cho hết thảy mọi người phân biệt được đâu là đường đi quang minh êm đẹp, khi giật mắt trái đâu là nước bước ngõ tối chông gai, tự mình nên sáng suốt mà rong ruổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *