Mỗi đồ người mỗi nhân quả

MỖI ĐỒ NGƯỜI MỖI NHÂN QUẢ

Vòng Tràng Sinh đã kín đáo giảng giải đời người không phải là một đường thẳng đi từ Sinh đến Tuyệt là hết khi nháy mắt trái . Còn 2 giai đoạn Thai và Dưỡng nối liền Tuyệt với Sinh thành một vòng đóng kín quay tròn luân lưu vô hạn. Thời gian biến dịch hết thịnh phải suy, suy tàn lại kéo màn hưng thịnh. Kiếp nhân sinh do 2 vòng Thiên Can (Lộc Tồn) và Địa Chi (Thái Tuế) đúc nắn nhưng không thể không có bản ngã là mình gây nghiệp quả. Một chén cơm ngon không thể không có công bằng người nấu chín. Người vô học không thể cứ ngồi chơi rồi đương nhiên thành bác học.

Vòng Tràng Sinh do cục diện đời đường số phát xuất, từ kẻ thất phu đến bậc tuyệt luân cùng chung hưởng sự khác biệt tùy theo hành động của cá nhân.

Hai chữ Tài Thọ do Mệnh và Thân điều động là tất cả sự hoán cải bù trừ nhân quả. Lý đương nhiên Thân có làm ra Thọ (nhân hậu) thì định mệnh mới có đủ khả năng quyền biến (Thiên tài có nghĩa là năng lực tuyệt vời) tạo những gì tốt đẹp đền đáp. Đó là ¿trường hợp Thái Tuế. Theo tử vi 2019 trái lại khi Không Kiếp hãm địa xuất phát chữ Thọ thì Tài kia cũng sẵn sàng đem lại kết quả hình thức tranh vẽ mà thôi, tùy theo cá tính thành tâm tin thực hay thủ đoạn gian manh.

Mỗi đồ người mỗi nhân quả

Mỗi đồ người mỗi nhân quả

THIÊN LƯƠNG

Thế cuộc luân lưu bằng 12 Địa Chi từ Tý đến Hợi, người đời nhập thế ở khoảng thời gian nào thì thấy cái căn bản của mình phải mang nặng ngay ở phần việc nào như:

1. Sinh năm Tý thì chính bản thân mình là điều can hệ nhất (Tài ở Mệnh).

2. Sinh năm Sửu thì phải làm sao với Đấng sinh thành (Tài ở Phụ).

3. Sinh năm Dần thì căn quả chịu ảnh hưởng nơi dòng họ (Tài ở Phúc).

4. Sinh năm Mão thì căn quả chịu ảnh hưởng nơi sự nghiệp (Tài ở Điền).

5. Sinh năm Thìn thì căn quả chịu ảnh hưởng với công việc làm (Tài ở Quan).

6. Sinh năm Tỵ thì căn quả chịu ảnh hưởng với người lui tới cửa sau (Tài ở Nô).

7. Sinh năm Ngọ thì căn quả chịu ảnh hưởng ngoại nhân (Tài ở Di).

8. Sinh năm Mùi thì căn quả chịu ảnh hưởng những hoạn nạn (Tài ở Ách).

9. Sinh năm Thân thì căn quả chịu ảnh hưởng tiền của thâu hoạch (Tài ở Tài).

10. Sinh năm Dậu thì căn quả chịu ảnh hưởng con cháu (Tài ở Tử).

11. Sinh năm Tuất thì căn quả chịu ảnh hưởng vợ chồng (Tài ở Phối).

12. Theo lịch vạn niên sinh năm Hợi thì căn quả chịu ảnh hưởng anh em (Tài ở Bào).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *