Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 2)

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 2)

Những Dương Hành: Giáp Bính Mậu Canh Nhâm đáo hạn gặp nhau sự sinh khắc phải là tuyệt đối, còn so với m hành chỉ còn là tương đối. Nhưng m Hành: Tân Kỷ Đinh Quí cũng vậy khi đụng chạm nhau sự khắc chế cũng mạnh mẽ hơn là khi gặp Dương Hành:

Giáp hợp Kỷ

Ất hợp Canh Bính hợp Tân Đinh hợp Nhâm

Mậu hợp Quí.

Trong địa bàn Tử Vi sự sắp xếp thấy tinh vi từng vị trí chính yếu. Từ Mão đến Thân thuộc về Dương, từ Dậu đến Dần là tư thế của m. Tý Ngọ là 2 thế chính (Lưỡng Nghi) của Thái Dương và Thái m. Thêm Mão Dậu (Tứ Tượng) là Thiếu m và Thiếu Dương lập thành 2 thế khai sinh: Thìn Tuất là 2 thế nguồn chuyển biến.

Bánh xe 60 Hoa Giáp là một vòng kín gắn Kèn 6 con giáp Can Chi tuần tự phối hiệp Âm Dương riêng biệt dành rẽ luân chuyển khiến đời sống vạn vật phải chịu ảnh hưởng từ cái sáng đến cái tối; từ mối thịnh vượng đến lẽ suy vong.

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 2)

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 2)

Thường tình mà nói khi bắt đầu từ Tý phải tuần tự đến Dần, Thìn, Ngọ, Thân rồi đến Tuất. Nhưng khi tính ra thấy cái tinh hoa của 10 Can là tuyệt lý. Từ Giáp Tý đến Quí Dậu rồi nhảy qua Giáp Tuất chứ không thể là Quí Sửu để nối Giáp Dần.

a) Giáp Tý 1 trong 2 thế chính của Lưỡng Nghi là sơ khai trong cảnh tối tăm u minh (Thái Âm).

Chi sinh Can, gốc chưa bén rễ nhờ ngọn nuôi. Cuộc sống phải là đơn sơ giản dị, gặp nhiều may do ngọn thu hút ở cõi hư vô đầy hơi nước (Tý Thủy). Đa số nằm trong thời gian này được Chi sinh Can.

b) Bước qua Giáp Tuất (Can khắc Chi) 1 trong 2 thế nguồn gốc chuyển biến. Góc giành lấy sống, ngọn phải héo tàn, thời gian tranh sống gò ép, nguồn gốc phát sinh ra Giáp Thân.

c) Giáp Thân (Chi khắc Can) là thời gian quật khởi nhờ ánh sáng Thái Dương, tuy là chiều tà (20 năm từ Giáp Tuất đến Quí Tỵ là một chuỗi Can Chi tương khắc, triền miên tang thương diễn chuyển).

d) Giáp Ngọ là thế chính của Thái Dương, gốc tự hiểu lẽ sống phải nuôi ngọn để trường tồn (đa số năm Can Chi tương hợp).

e) Nhảy đến Giáp Thìn (Can lại khắc Chi). Ở đây không giống như Giáp Tuất là vì thuộc phạm vi của Thái Dương (Giáp Tuất thuộc Thái m). Đa số năm Can Chi tương sinh nhưng có nhiều dồn ép (Can Giáp khắc Chi Thìn). Đây chỉ là nguyên lý để chuyển dần đến Giáp Dần.

g) Can Chi đồng hành là biểu tượng của Giáp Dần, một cảnh bình đẳng bằng liên hiệp, một thế huy hoàng hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *