Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp

NHỮNG TRẠNG THÁI DIỄN BIẾN CỦA 6 CHỮ GIÁP

Khổng Phu Tử xưa kia đã nói: “Ngũ thập nhi chi tri thiên Mệnh”. Ý nghĩa là đến tuổi 50 mới rõ được chân lý của Trời. Khi mắt trái giật với bộ óc sáng suốt của một vị Thánh có thể thừa thời gian để tìm biết. Còn người trần thế với cái thông minh bình thường, thiết tưởng phải đến tuổi tròm trèm 70 mới rõ được lẽ huyền diệu việc đời. Tiếc thay mấy ai đã sống đến thời gian đó (nhân sinh thất thập cổ lai hi).

Người ta nhập thế cuộc 10 năm đầu còn là tiểu nhi. Bắt đầu từ 11 đến 70 mới đủ 60 tuổi (10 năm chất bù qua cho 10 năm đầu, Can và Chi y hệt) ngắm lại đời người những đổi thay biến dịch dễ mấy ai có thể tự hào là tri thiên mệnh.

Trong chuỗi thời gian 60 năm, cổ nhân đặt ra 2 bộ phận (10 Thiên Can và 12 Địa Chi) sắp xếp theo thứ lớp phân tách ra Âm Dương đầy đủ ý nghĩa và riêng biệt.

m Dương là không gian, Ngũ Hành là thời gian. Từ cái bất dịch đến cái giao dịch thành biến dịch. Sinh khắc chế hóa là guồng máy tinh vi của lý học.

Thiên Can là gốc, Địa Chi là ngọn. Can là Phúc Đức, Chi là thân thể. Từ Giáp Tý đến Quí Hợi biết bao bình diện nhân sinh nối tiếp tuần tự lớp lang (xem bảng 70 năm tuổi thọ) khiến cuộc sống nhân thế khác gì thủy triều sáng tối.

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp

Trong lịch vạn niên mười Thiên Can chia làm 2 phái m Dương thành 5 cặp. Mỗi cặp có 1 thể chất riêng là Ngũ Hành:

Dương Âm

Hành Giáp

Ất Mộc

Bính Đinh

Hỏa Mậu

Kỷ Thổ

Canh Tân

Kim Nhâm

Quí Thủy

Mộc là sợ bản tính vốn thiện chủ nhân từ. Mộc sinh Hỏa là Nhân sẵn có thì dễ học để biết Lễ (Hỏa).

Hỏa sinh Thổ là Lễ đã biết thì Tín thực (Thổ) phát sinh. Thổ sinh Kim, Tín đã giữ được thì đương nhiên có nghĩa khí (Kim), hành động theo lẽ phải. Kim sinh Thủy là Trí suy nghĩ hiểu biết sự lý tức là trọn vẹn Ngũ thường.

Từ Mộc (Giáp Ất) tuần tự xuống Hỏa (Bính Đinh), Thổ (Mậu Kỷ), Kim (Canh Tân), Thủy (Nhâm Quí) là cả một hệ thống tương sinh, người trên chịu đựng hy sinh cho kẻ dưới. Cuộc đời nếu biết kính người trên hy sinh cho mình và tự chịu đựng hy sinh cho người dưới như Mộc được sinh nhập của thủy và sinh xuất cho Hỏa là cả một cuộc điện tương sinh thái bình Long Hoa. Theo tu vi 2019 nếu vội nhảy các bức muốn khắc phục người là khắc xuất (Mộc vượt qua Hỏa khắc Thổ) bằng như quá trớn đuối sức thì đương nhiên bị khắc nhập như Giáp t nhảy cách Bính Đinh uy hiếp Mậu Kỷ thì rồi qua Canh Tân bị khắc nhập lại. Phải chăng là thế chiến quốc, còn gì là hạnh phúc nhân sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *