Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tình trạng các chính tinh (P2)

Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tình trạng các chính tinh (P2) Đã biết mỗi đường lối dầu lặ! Sinh, Chính hay Mộ đều có từng cặp cung Dương và cung Âm. Theo cách an sao thì khi thấy 2 sao tụ họp ở bên cung Dương thì khi đóng ở m cung phải chia lìa đối xứng như: Tử Phủ ở Dần Thân (Dương) khi đóng ở Âm cung thì Tử Vi nếu ở Tỵ, Thiên […]

Read more

Luật âm dương của địa bàn thay đổi hẳn tỉnh trạng các chính tinh

LUẬT ÂM DƯƠNG CỦA ĐỊA BÀN THAY ĐỔI HẲN TÌNH TRẠNG CÁC CHÍNH TINH Mặt địa bàn chia làm 12 cung theo luật Âm Dương xen kẽ hoạch định thành 3 đường lối: a) Tứ Sinh gồm có 2 cung Dương (Dần Thân) và 2 cung Âm (Tỵ Hợi). b) Tứ Chính có 2 cung Dương (Tý Ngọ) và 2 cung Âm (Mão Dậu). c) Tứ Mộ có 2 cung Dương (Thìn Tuất) và 2 cung Âm (Sửu Mùi). Mười […]

Read more

Những trường hợp ngoại lệ của bại lục tinh (Phần 2)

Những trường hợp ngoại lệ của bại lục tinh (Phần 2) Trường hợp ngoại lệ này chỉ ở 2 tuổi Giáp và Canh mới có, mà phải là Giáp Thân Tý Thìn và Canh Dần Ngọ Tuất. Ngoài ra không một tuổi nào đắc Lộc Mã Khốc Khách. Trái hẳn với người Thái Tuế tuổi Giáp phải là Dần Ngọ Tuất mà Canh thì phải Thân Tý Thìn, vì Mã chỉ đứng trong hàng ngũ đối lập. Phần ngoại lệ […]

Read more

Những trường hợp ngoại lệ của bại lục tinh

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ CỦA BẠI LỤC TINH Trong Tử Vi có 6 sao bị liệt danh là bại tinh phá hỏng mối sinh hoạt: Song Hao, Tang Bạch, Khốc Hự. Hai chữ Song Hảo (Đại Tiểu Hao) cũng đỏ nghĩa lắm rồi. Tử Phủ ngộ Hao thì danh dự tiền tài phải sút kém. Trường hợp với Sát Phá Tham thấy nhiều dị biệt: a) Thất Sát gặp Hao là tang thương chực sẵn ngay bên. b) Phá […]

Read more

Bạch Hổ trong Tam hợp Thái Tuế

Có phải đức thăng thắng số là ở đây? BỞI ĐẦU BẠCH HỔ DƯƠNG TRỞ NÊN ÁC HẠI? Biết rằng Bạch Hổ là một vị trí trong Tam hợp Thái Tuế có tính cách cương quyết với bất cứ giá nào làm việc để đạt tới nhục đích, dầu rằng có ý nghĩa vị tha, nhưng cũng không ngoài mãn dục vọng. Đường phù là ngôi nhà nổi lênh đênh trên mặt nước không nơi căn cứ, một ngày tan […]

Read more

Tại sao không nói đến Liêm Tham ở Dần Thân?

Tại sao không nói đến Liêm Tham ở Dần Thân? Theo lịch vạn niên Thiêm Tham nơi đây Dương cung đắc địa. Liêm Tham không còn đắc địa với nhau. Liêm Trinh đứng trong hàng ngũ của Tử Phủ Vũ Tướng mà Tham Lang nhập phe phái với Thất Sát Phá Quân. Hai bên đứng đối diện với nhau. Đây là trường hợp được đề cao là Đế xuất binh chinh phạt Phá Quân, vì thế Phá Quân bị đeo […]

Read more

Liêm Tham Tỵ Hợi (tù ngục) vì đâu mà phát sinh ra?

Liêm Tham Tỵ Hợi (tù ngục) vì đâu mà phát sinh ra? Có phải vì Tử Phá (bất trung bất hiếu) nguồn gốc do Vũ Sát là ương ngạnh hung bạo tham lam vị kỷ, khi giật mắt trái có nghĩa là tư cách vị kỷ hung bạo dẫn đến hành động phản bội sẽ hái kết quả nhà tù (Tam hợp Vũ Sát, Tử Phá và Liêm Tham). Liêm Sát Sửu Mùi (chết đường) là kết quả của Tử […]

Read more

Những màn cảnh phát sinh liêm tham tỵ hội và liên sát sửu mùi

NHỮNG MÀN CẢNH PHÁT SINH LIÊM THAM TỴ HỘI VÀ LIÊM SÁT SỬU MÙI Liêm Tham Tỵ Hợi là hình ngục, Liêm Sát Sửu Mùi là chết đường. Khi nháy mắt trái , vậy nguyên nhân nào mà có những trường hợp đó? Nhìn vào địa bàn Tử Vi phân chia 12 cung m Dương với Ị4 chính tinh chiếm đóng vị trí. Riêng bộ Nhật Nguyệt trình bày dễ thấy đầy đủ ý nghĩa ‘tư cách chu đáo hơn: […]

Read more

Phẩm chất riêng biệt giữa văn xướng và văn khúc

PHẨM CHẤT RIÊNG BIỆT GIỮA VĂN XƯỚNG VÀ VĂN KHÚC Hai cung Thìn Tuất là 2 vị trí xuất phát cho 3 bộ trung tinh chính yếu là Long Phượng (biểu tượng cho năm), Tả Hữu (tháng), Xương Khúc (giờ) theo luật Dương thuận khi giật mắt trái theo giờ , Âm nghịch mà đi. Trên danh nghĩa Dương là quân, Âm là thần; nhưng sự khắc chế của Ngũ Hành thì Tây (Kim) khắc Đông (Mộc) nên Phương Các […]

Read more

Hung cát tinh ngọ chỉ là đáng quý (Phần 2)

Hung cát tinh ngọ chỉ là đáng quý (Phần 2) Hung Sát tinh ngộ chế là cả một công trình mà luyện như các bậc thượng tiên luyện linh đơn cải lão hoàn đồng trường sinh bất tử. Đành thế, những trường hợp nào biết được là hung sát tinh thụ chế? Trong bộ máy tinh vi của lý học luôn luôn có những động cơ lồng vào để phá thải và kìm hãm những tình trạng cần phải sửa […]

Read more