Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 2)

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 2)

Khi xem tử vi 2019 nhận thấy ngoài Mệnh Thân đồng cung Quan hay Tài, Thân như hoàn toàn chấp nhận định mệnh. Còn ở Di, Phúc và Phối cho thấy thân như không chấp nhận định mệnh vì khác Tam hợp của Mệnh. Trường hợp này sẽ thấy muôn hình vạn trạng khác nhau tùy

theo 12 vị trí Thái Tuế. Phải chăng thấy cảnh thảm kịch của thế nhân, vị Thánh làm ra lý số phải thêm 1 vòng Tràng Sinh để cùng với vòng Lộc Tồn (Thiên), Thái Tuế (Địa) nêu lên triết lý xử thế nhắn nhủ người đời lẽ thiệt hơn mà hướng dẫn cuộc sống.

Tràng Sinh là bước đường dài từ lúc thụ thai trong bụng mẹ cho đến ngày thành nấm mộ trong địa tuyệt tích, lấy trung bình là 60 năm Hoa Giáp, đầu làm vương tướng gì cũng gặp cảnh thịnh suy luân phiên diễn bày.

Theo lịch vạn niên tràng Sinh chia ra 2 lẽ sống mà cùng ý nghĩ:

a) Sinh Vượng Mộ Đới Bệnh Thai = Đường hoàng cư xử được người quí mến lẽ thịnh suy chỉ là luân chuyển.

b) Dục, Suy Tuyệt Quan Tử Dưỡng = Ăn xổi ở thời không ai tưởng nhớ giấy rách phải cố xếp lấy lề.

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 2)

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 2)

Chia xuống thành Tứ Tượng tức là 4 Tam hợp:

1. Sinh Vượng Mộ = đường hoàng mồ yên.

2. Dục Suy Tuyệt = vội ham tàn tích.

3. Đới Bệnh Thai = thịnh suy hoàn lương.

4. Quan Tử Dưỡng = giấy rách giữ lấy lề.

Toàn thể cả vòng là một triết lý chuyên đời xử thế: Đường hoàng cư xử được người quí mến lẽ thịnh suy chỉ là luân chuyển, ăn xổi ở thì không ai tưởng nhớ, giấy rách phải cố xếp giữ ấy lề.

Khối óc suy tư của đệ Tam tài (Nhân) thật đáng sợ. Từ một thân mình trần xác thịt, ra đời lăn lộn

lang thang kiếm ăn cùng các sinh vật khác, này nghiễm nhiên vượt khí quyển Trái đất du lịch một hành tinh khác. Rồi đây không biết còn làm được bao nhiêu việc khiến cho Thiên Địa phải nể mặt. Khi mắt trái giật ta lại càng phải sợ cái đầu óc hàng năm nay vẫn không sai lệch ra ngoài lập luận.

Sau đây xin trình một lá số gọi là giá trị để Tam tài “Nhân” dám kình chống lại cái mà liệt danh bất khả xâm phạm: Thiên Địa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *