Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 3)

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 3)

Tuổi Tân Dậu ngày 10 tháng 4 giờ Tuất (Khỏi Minh).

Mệnh và Thân đều bị xếp vào Tam hợp Tuế Phá Tang Môn Điếu Khách tức là Thân cũng phải chịu lụy với Mệnh ở hoàn cảnh trái ý muốn. Khi giật mắt trái theo giờ Mệnh thấy cả một ông trời nhỏ đủ cả ba hạt ngọc quí giá nhất của Tử Vi: Nhật Nguyệt, Tả Hữu, Thiên Mã.

Biết rằng Mộc Mệnh mà vô chính diệu thì không thể có một sát tinh nào Hành Mộc để làm nòng cốt cho cứng rắn được, chỉ còn thế hư không được Nhật Nguyệt Tam hợp chiếu lên là sáng giá bộ Tả Hữu phụ thêm Thiên Mã ở Hợi vô cùng giá trị cho người mạng Mộc. Đây là một kiếp lai sinh kỳ nhân quái kiệt (Thai Thanh Long) Âm nắm được Thái m ở Hợi là một cách phù hợp đáng quí. Thiên Mã càng đẹp với tuổi Tân Dậu bao nhiêu lại càng thấy rõ tư cách phù suy chứ không phù thịnh của Mã (vị trí Tu? Tang Điếu) đứng với Tả Hữu càng nổi bật (nghị lực vạn năng).

Theo tu vi 2019 thân mới quan trọng, Thái Dương Thiên Dương Quyền Phá Hư một văn nhân quyết đem trí óc cải số trời, mình không hẳn với Cao sang là Thái Tuế nhưng lại không được vì vị trí Mão vẫn bị Dậu khắc chế mặc dầu Thái Tuế bị vướng Địa Kiếp (thâm tâm ông hẳn nghĩ Trời đường bị rối bời, biết đâu là ông khiêu khích).

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 3)

Tìm hiểu về 3 ngôi: Trời Đất Người (Phần 3)

Với tất cả Mệnh Thân này của người Điếu Khách (quyết tâm quyết phục) Phá Hư (quật ngược) dầu khả năng như trên chỉ kém Thượng đế có chiếc ngai vàng cũng không,sao hài lòng đắc ý.

Ngẫm hay muôn

Trời kia đã bắt làm. người có Thân Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Trong lich van nien thiện căn ở tại lòng ta Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài (vòng Tràng Sinh).

Xin bái phục Nguyễn Du, hắn đã nhiều phen cay cú với lý học định mệnh, Tiên Điền tiên sinh khéo nhắc nhở người đời cái thế sơ khai của “Mộc” là lòng nhân, là chữ Tâm có giá trị bằng ba chữ Tài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *