Càn khôn nhất chí trường nhân sinh thị bi kịch Phần 2)

Càn khôn nhất chí trường nhân sinh thị bi kịch Phần 2)

Tinh thần hiệp sĩ cửu lưu không thể lãng quên mà sa vào tục lụy.

Càn khôn nhất hí trường Nhân sinh thị bi kịch

Trước tinh thần lý học cao siêu, dám mong những ai thử phân tích thêm đều chính xác vài bản toán dưới đây từ tư cách đến tình tiết cuộc sống mỗi nhân sinh:

a) Nhâm Dần 23 tháng 3 giờ Tý.

b) Ất Mão 29 tháng 12 giờ Tý.

c) Đinh Mùi 20 tháng 10 giờ Mão.

a) Tuổi Nhâm Dần, Mệnh Thân đồng cung tại Thìn cho thấy một thế nhân cổ căn bản mà lắm éo le; người lặng lo mà lo hoài cũng vẫn bất mãn, đi đôi với lị Tử Tướng Quyền ngộ Tuần (quyền rơm vạ đá). Người này đến lúc tay buông xuôi vẫn không đang nhắm mắt. Hai đại vận 26-35 và 66-75 ở Ngọ Tuất là hai đại vận đắc thiên thời, nhân hòa vẫn không cho phép 6 người có số đắc ý, tuy là đời sống gặp bước cao sang phải chăng Tài Thọ không thi thố đúng mức vì người ở Dương cung Tử Tướng ngộ Tuần quá khắt khe. Giai đoạn 66-75 ở Tất tình trạng Phá Quân lại bị hao hãm trong cái lưới, Địa Võng (có Đà La), nếu được 1 trách vụ giao phó thì cũng xôi hỏng bỏng không càng thêm gánh hận vào mình. Phải công nhận Tử Tướng đầu không trúng cách của Mệnh nhưng tư cách vẫn không hèn, bị bồi thêm Kình lực không cho hãnh diện là máy cũng như Lý Quảng không được phong Hầu.

Càn khôn nhất chí trường nhân sinh thị bi kịch Phần 2)

Càn khôn nhất chí trường nhân sinh thị bi kịch Phần 2)

b) Ất Mão được trúng cách Lộc Tồn, nhưng Mệnh Thân đồng cung ở Sửu không khác gì tuổi Nhâm Dần Mệnh Thân đồng cung ở Thìn mà còn kém căn bản (Tam hợp Tuế Phá không cho phép Dương số được hài lòng). Cái khác nhau là người nặng lo (Tang Môn) không nên cơm cháo gì, còn người Ất Mão này ô Điều Khách ức lòng muốn phân trần mà không nổi. Tử Tướng bị Tuần là tư cách nhân hiệp bị ngăn trở. Tham- Vũ bị Tuần là tham vọng bị thất bại gạt ngang. Cả hai đều Mệnh Thân đồng cung thì cả hai cuộc đời gặp thiên thời chỉ là hơi chút u sầu. Tham Vũ ngộ Tuần không trút hết nổi lòng tham, trừ phi tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi đắc Phá Toái sẽ giảm Tham Vũ đến mức tối cao. Người có số tự tử tỉnh với Tài Thọ ở cung Điền mà an phận không ham trèo cao, ngã đầu, chờ đại vận 66-75 ở Mùi đắc Triệt tháo gỡ Tuần họa chẳng thanh minh được lòng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *