Xem ngày tốt xấu năm 2021

Ngày tốt tháng 9 năm 2021

Thứ Tư
1
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/7/2021, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Năm
2
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/7/2021, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
3
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/7/2021, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
4
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/7/2021, Ngày: Ất Mão, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Chủ Nhật
5
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 29/7/2021, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Hai
6
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 30/7/2021, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Bính Thân, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
7
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/8/2021, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Tư
8
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/8/2021, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
9
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/8/2021, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Sáu
10
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/8/2021, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
11
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/8/2021, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Chủ Nhật
12
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/8/2021, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Hai
13
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/8/2021, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Ba
14
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/8/2021, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Tư
15
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/8/2021, Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Năm
16
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/8/2021, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
17
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/8/2021, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
18
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/8/2021, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Chủ Nhật
19
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/8/2021, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Hai
20
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/8/2021, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
21
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/8/2021, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Tư
22
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/8/2021, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
23
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/8/2021, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Sáu
24
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/8/2021, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
25
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/8/2021, Ngày: Bính Tý, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật
26
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/8/2021, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Hai
27
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/8/2021, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Ba
28
Tháng 9
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/8/2021, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
29
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/8/2021, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Năm
30
Tháng 9
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/8/2021, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo

Ngày tốt tháng 10 năm 2021

Thứ Sáu
1
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/8/2021, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ bảy
2
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/8/2021, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
3
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/8/2021, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Hai
4
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/8/2021, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
5
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/8/2021, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Đinh Dậu, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Tư
6
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/9/2021, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
7
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/9/2021, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Sáu
8
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/9/2021, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
9
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/9/2021, Ngày: Canh Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật
10
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/9/2021, Ngày: Tân Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Hai
11
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 6/9/2021, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Ba
12
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/9/2021, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
13
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/9/2021, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Năm
14
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/9/2021, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Sáu
15
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/9/2021, Ngày: Bính Thân, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
16
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/9/2021, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
17
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/9/2021, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Hai
18
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/9/2021, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
19
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 14/9/2021, Ngày: Canh Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Tư
20
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/9/2021, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Năm
21
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/9/2021, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Sáu
22
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/9/2021, Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
23
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 18/9/2021, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ Nhật
24
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/9/2021, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
25
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/9/2021, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Ba
26
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 21/9/2021, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Tư
27
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/9/2021, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Năm
28
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/9/2021, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
29
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/9/2021, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
30
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/9/2021, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
31
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/9/2021, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Tuất, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 9
 • ,
 • ngày tốt tháng 10
 • ,
 • ngày đẹp tháng 9 năm 2021
 • ,
 • ngày đẹp tháng 10 năm 2021