Xem ngày tốt xấu năm 2020

Ngày tốt tháng 3 năm 2020

Chủ Nhật
1
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/2/2020, Ngày: Quý Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
2
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/2/2020, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
3
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/2/2020, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
4
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/2/2020, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
5
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/2/2020, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
6
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/2/2020, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
7
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/2/2020, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
8
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/2/2020, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
9
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 16/2/2020, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
10
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 17/2/2020, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
11
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/2/2020, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
12
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/2/2020, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
13
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 20/2/2020, Ngày: Ất Mão, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
14
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 21/2/2020, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
15
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/2/2020, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
16
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/2/2020, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
17
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/2/2020, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
18
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 25/2/2020, Ngày: Canh Thân, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
19
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/2/2020, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
20
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/2/2020, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
21
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/2/2020, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
22
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 29/2/2020, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
23
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 30/2/2020, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
24
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/3/2020, Ngày: Bính Dần, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
25
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/3/2020, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
26
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/3/2020, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
27
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/3/2020, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
28
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/3/2020, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
29
Tháng 3
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/3/2020, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
30
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/3/2020, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
31
Tháng 3
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/3/2020, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:

Ngày tốt tháng 4 năm 2020

Thứ Tư
1
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/3/2020, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
2
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/3/2020, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
3
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/3/2020, Ngày: Bính Tý, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
4
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/3/2020, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
5
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/3/2020, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
6
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 14/3/2020, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
7
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/3/2020, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
8
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/3/2020, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
9
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/3/2020, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
10
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/3/2020, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
11
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/3/2020, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
12
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 20/3/2020, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
13
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 21/3/2020, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
14
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/3/2020, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
15
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/3/2020, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
16
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/3/2020, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
17
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/3/2020, Ngày: Canh Dần, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
18
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/3/2020, Ngày: Tân Mão, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
19
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/3/2020, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
20
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/3/2020, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
21
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/3/2020, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
22
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 30/3/2020, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Canh Thìn, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
23
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/4/2020, Ngày: Bính Thân, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
24
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/4/2020, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
25
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/4/2020, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
26
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/4/2020, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
27
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/4/2020, Ngày: Canh Tý, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
28
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 6/4/2020, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
29
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 7/4/2020, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
30
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/4/2020, Ngày: Quý Mão, Tháng: Tân Tỵ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 3
 • ,
 • ngày tốt tháng 4
 • ,
 • ngày đẹp tháng 3 năm 2020
 • ,
 • ngày đẹp tháng 4 năm 2020