Xem ngày tốt xấu năm 2024

Ngày tốt tháng 4 năm 2024

Thứ Hai
1
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/2/2024, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Ba
2
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/2/2024, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Tư
3
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/2/2024, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
4
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/2/2024, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Sáu
5
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/2/2024, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
6
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/2/2024, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật
7
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/2/2024, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Hai
8
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 30/2/2024, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh Mão, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Ba
9
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/3/2024, Ngày: Quý Mão, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Tư
10
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/3/2024, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Năm
11
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/3/2024, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
12
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 4/3/2024, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ bảy
13
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/3/2024, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Chủ Nhật
14
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 6/3/2024, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Hai
15
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/3/2024, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
16
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/3/2024, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Tư
17
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/3/2024, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
18
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/3/2024, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Sáu
19
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/3/2024, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
20
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/3/2024, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ Nhật
21
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/3/2024, Ngày: Ất Mão, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Hai
22
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/3/2024, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Ba
23
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/3/2024, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
24
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 16/3/2024, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Năm
25
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/3/2024, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Sáu
26
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 18/3/2024, Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
27
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/3/2024, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
28
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/3/2024, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Hai
29
Tháng 4
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/3/2024, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
30
Tháng 4
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/3/2024, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo

Ngày tốt tháng 5 năm 2024

Thứ Tư
1
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/3/2024, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Năm
2
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/3/2024, Ngày: Bính Dần, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Sáu
3
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 25/3/2024, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
4
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/3/2024, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ Nhật
5
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/3/2024, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
6
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/3/2024, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Ba
7
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/3/2024, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Thìn, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Tư
8
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/4/2024, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Năm
9
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/4/2024, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Sáu
10
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/4/2024, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
11
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/4/2024, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
12
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/4/2024, Ngày: Bính Tý, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Hai
13
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 6/4/2024, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
14
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 7/4/2024, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Tư
15
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/4/2024, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Năm
16
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/4/2024, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Sáu
17
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/4/2024, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
18
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/4/2024, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ Nhật
19
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/4/2024, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
20
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/4/2024, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Ba
21
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 14/4/2024, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Tư
22
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/4/2024, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Năm
23
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/4/2024, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
24
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/4/2024, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
25
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 18/4/2024, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
26
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 19/4/2024, Ngày: Canh Dần, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Hai
27
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/4/2024, Ngày: Tân Mão, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Ba
28
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/4/2024, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Tư
29
Tháng 5
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/4/2024, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Năm
30
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/4/2024, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Sáu
31
Tháng 5
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/4/2024, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 4
 • ,
 • ngày tốt tháng 5
 • ,
 • ngày đẹp tháng 4 năm 2024
 • ,
 • ngày đẹp tháng 5 năm 2024