Xem ngày tốt xấu năm 2019

Ngày tốt tháng 10 năm 2019

Thứ Ba
1
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/9/2019, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
2
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/9/2019, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
3
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 5/9/2019, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
4
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/9/2019, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
5
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/9/2019, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
6
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/9/2019, Ngày: Bính Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
7
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/9/2019, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
8
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/9/2019, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
9
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/9/2019, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
10
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/9/2019, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
11
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/9/2019, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
12
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 14/9/2019, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
13
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/9/2019, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
14
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/9/2019, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
15
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 17/9/2019, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
16
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/9/2019, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
17
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/9/2019, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
18
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/9/2019, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
19
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 21/9/2019, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
20
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/9/2019, Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
21
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/9/2019, Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
22
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/9/2019, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
23
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/9/2019, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
24
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/9/2019, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
25
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/9/2019, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
26
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/9/2019, Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
27
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 29/9/2019, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
28
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/10/2019, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
29
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/10/2019, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
30
Tháng 10
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/10/2019, Ngày: Canh Tý, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
31
Tháng 10
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/10/2019, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:

Ngày tốt tháng 11 năm 2019

Thứ Sáu
1
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/10/2019, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
2
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/10/2019, Ngày: Quý Mão, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
3
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/10/2019, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
4
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 8/10/2019, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
5
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/10/2019, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
6
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/10/2019, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
7
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/10/2019, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
8
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/10/2019, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
9
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/10/2019, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
10
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/10/2019, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
11
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/10/2019, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
12
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/10/2019, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
13
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/10/2019, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
14
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/10/2019, Ngày: Ất Mão, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
15
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/10/2019, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
16
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/10/2019, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
17
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/10/2019, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
18
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/10/2019, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
19
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/10/2019, Ngày: Canh Thân, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
20
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/10/2019, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
21
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/10/2019, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
22
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/10/2019, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
23
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 27/10/2019, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Chủ Nhật
24
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/10/2019, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Hai
25
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/10/2019, Ngày: Bính Dần, Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Ba
26
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/11/2019, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Tư
27
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/11/2019, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Năm
28
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/11/2019, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ Sáu
29
Tháng 11
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/11/2019, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Thứ bảy
30
Tháng 11
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/11/2019, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Bính Tý, Năm: Kỷ Hợi.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Nên:
 • Tránh:
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 10
 • ,
 • ngày tốt tháng 11
 • ,
 • ngày đẹp tháng 10 năm 2019
 • ,
 • ngày đẹp tháng 11 năm 2019