Xem ngày tốt xấu năm 2021

Ngày tốt tháng 6 năm 2021

Thứ Ba
1
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/4/2021, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Tư
2
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/4/2021, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Năm
3
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/4/2021, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Sáu
4
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/4/2021, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
5
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 25/4/2021, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ Nhật
6
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/4/2021, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Hai
7
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/4/2021, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Ba
8
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 28/4/2021, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
9
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/4/2021, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Tỵ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Năm
10
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 1/5/2021, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
11
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 2/5/2021, Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
12
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/5/2021, Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
13
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 4/5/2021, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Hai
14
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 5/5/2021, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Ba
15
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 6/5/2021, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Tư
16
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 7/5/2021, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Năm
17
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/5/2021, Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Sáu
18
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/5/2021, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
19
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/5/2021, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ Nhật
20
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/5/2021, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Hai
21
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/5/2021, Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Ba
22
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 13/5/2021, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
23
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 14/5/2021, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Năm
24
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/5/2021, Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
25
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 16/5/2021, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
26
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/5/2021, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ Nhật
27
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 18/5/2021, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Hai
28
Tháng 6
Ngày xấu
 • Âm lịch: 19/5/2021, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Ba
29
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 20/5/2021, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Tư
30
Tháng 6
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/5/2021, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Ngày tốt tháng 7 năm 2021

Thứ Năm
1
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/5/2021, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Sáu
2
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/5/2021, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
3
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/5/2021, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ Nhật
4
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 25/5/2021, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
5
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 26/5/2021, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Ba
6
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/5/2021, Ngày: Ất Mão, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
7
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/5/2021, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Năm
8
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/5/2021, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Sáu
9
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 30/5/2021, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Ngọ, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
10
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/6/2021, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ Nhật
11
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/6/2021, Ngày: Canh Thân, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Hai
12
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/6/2021, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Ba
13
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 4/6/2021, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Tư
14
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 5/6/2021, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
15
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/6/2021, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Sáu
16
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 7/6/2021, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
17
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/6/2021, Ngày: Bính Dần, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ Nhật
18
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 9/6/2021, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
19
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/6/2021, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Ba
20
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/6/2021, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
21
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/6/2021, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Năm
22
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/6/2021, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Sáu
23
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/6/2021, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
24
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 15/6/2021, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Chủ Nhật
25
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 16/6/2021, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Hai
26
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 17/6/2021, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Ba
27
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/6/2021, Ngày: Bính Tý, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Tư
28
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 19/6/2021, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Năm
29
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 20/6/2021, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Sáu
30
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/6/2021, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
31
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/6/2021, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Ất Mùi, Năm: Tân Sửu.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 6
 • ,
 • ngày tốt tháng 7
 • ,
 • ngày đẹp tháng 6 năm 2021
 • ,
 • ngày đẹp tháng 7 năm 2021