Xem ngày tốt xấu năm 2020

Ngày tốt tháng 7 năm 2020

Thứ Tư
1
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 11/5/2020, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Thứ Năm
2
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/5/2020, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Sáu
3
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/5/2020, Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
4
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/5/2020, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ Nhật
5
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/5/2020, Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
6
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 16/5/2020, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Ba
7
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 17/5/2020, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Tư
8
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 18/5/2020, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Năm
9
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 19/5/2020, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
10
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 20/5/2020, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
11
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 21/5/2020, Ngày: Ất Mão, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
12
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 22/5/2020, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Hai
13
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 23/5/2020, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Ba
14
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 24/5/2020, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Tư
15
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 25/5/2020, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Năm
16
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/5/2020, Ngày: Canh Thân, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Sáu
17
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/5/2020, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
18
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/5/2020, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ Nhật
19
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 29/5/2020, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Hai
20
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 30/5/2020, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Nhâm Ngọ, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Ba
21
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/6/2020, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Tư
22
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/6/2020, Ngày: Bính Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Năm
23
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 3/6/2020, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
24
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 4/6/2020, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
25
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 5/6/2020, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ Nhật
26
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/6/2020, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ Hai
27
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 7/6/2020, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ Ba
28
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/6/2020, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Tư
29
Tháng 7
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/6/2020, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Năm
30
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 10/6/2020, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Sáu
31
Tháng 7
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/6/2020, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo

Ngày tốt tháng 8 năm 2020

Thứ bảy
1
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 12/6/2020, Ngày: Bính Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Xem thêm: Lịch âm hôm nay để biết được ngày hôm nay tốt hay xấu, giờ nào đẹp và các việc nên làm trong ngày hôm nay là gì
Chủ Nhật
2
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/6/2020, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ Hai
3
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 14/6/2020, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ Ba
4
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 15/6/2020, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
5
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 16/6/2020, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Năm
6
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 17/6/2020, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
7
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 18/6/2020, Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
8
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 19/6/2020, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ Nhật
9
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 20/6/2020, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Hai
10
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 21/6/2020, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Ba
11
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 22/6/2020, Ngày: Bính Tuất, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Tư
12
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 23/6/2020, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
13
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 24/6/2020, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Sáu
14
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 25/6/2020, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
15
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 26/6/2020, Ngày: Canh Dần, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ Nhật
16
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 27/6/2020, Ngày: Tân Mão, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
17
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 28/6/2020, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Ba
18
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 29/6/2020, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Quý Mùi, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Tư
19
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 1/7/2020, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ Năm
20
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 2/7/2020, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ Sáu
21
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 3/7/2020, Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
22
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 4/7/2020, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ Nhật
23
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 5/7/2020, Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ Hai
24
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 6/7/2020, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
Thứ Ba
25
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 7/7/2020, Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ Tư
26
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 8/7/2020, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ Năm
27
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 9/7/2020, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ Sáu
28
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 10/7/2020, Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
29
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 11/7/2020, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ Nhật
30
Tháng 8
Ngày tốt
 • Âm lịch: 12/7/2020, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ Hai
31
Tháng 8
Ngày xấu
 • Âm lịch: 13/7/2020, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Thân, Năm: Canh Tý.
 • Giờ tốt:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Từ khóa tìm kiếm:
 • xem ngày tốt
 • ,
 • xem ngày tốt xấu
 • ,
 • ngày tốt tháng 7
 • ,
 • ngày tốt tháng 8
 • ,
 • ngày đẹp tháng 7 năm 2020
 • ,
 • ngày đẹp tháng 8 năm 2020